Evidence podaných léků – Stapro PDA Medicines

Pilotní verze vytvořena pro společnost Stapro. Aplikace nasazena do testovacího provozu ve Všeobecné fakultní nemocnici (dále jen VFN)  v Praze.

Přihlášení Seznam léků

Proč by Vás aplikace měla zajímat?

 • Potřebujete vědět, které léky byly předepsány pacientovi?
 • Chcete mít jistotu,  že podáváte pacientovi vždy správné léky?
 • Potřebujete okamžité přehledy o průběhu podávání léků na oddělení?
 • Chcete být rychle informováni, které léky byly dnes ad hoc předepsány pacientovi lékařem a které mají být podány mimo běžnou dobu, kdy se podává většina léků?

Co umí aplikace Stapro PDA Medicines ?

 • Informace o pacientech a lécích jsou zobrazeny po načtení čárového kódu. Sestře odpadá otravná práce, protože nemusí při vyhledávaní pacientů a léků zadávat znovu a znovu na malé klávesnici stejné údaje.
 • Po načtení čárového kódu pacienta má sestra přehled, jaké léky mají být pacientovi podány. První jsou zobrazeny léky, které mají být podány v nejbližší době, sestra si samozřejmě může rychle zobrazit kterýkoli dostupný časový interval podávání léků.
 • Sestra zaeviduje na mobilním zařízení podání léku tím, že načte čárový kód léku chvíli předtím, než lék podá pacientovi. Pokud by se snažila podat lék, který není v seznamu předepsaných léků pro pacienta, aplikace ji upozorní na chybu.
 • Volitelně může sestra připravit léky na "sesterně". Po příchodu k pacientovi aplikace nutí sestru k ověření identity každého pacienta před podáním léků, aby ani nešťastnou náhodou nemohlo dojít k záměně léků předpřipravených na "sesterně" pro více pacientů.
 • Sestra může stornovat podání léku, jestliže jí byla přidělena potřebná práva.
 • Informace o podaných lécích jsou ihned zaneseny do centrálního systému a do aplikace řídící výdej léků ze skladu.
 • Sestra s dostatečnýni právy může nahradit předepsaný lék jiným lékem. Je snadné dohledat, jaké léky byly pacientovi opravdu podány.
 • Automatické odhlášení uživatele po uplynutí nastavené doby, kdy neprovedl žádnou akci.  Interval, po kterém dojde k odhlášení, je nastaven centrálně na serveru.
 • Vlastní instalační program, který vyřadí nepotřebné a pro sestru matoucí hardwarové i softwarové ovládací prvky na zařízení.

Technická charakteristika aplikace

 1. Použito běhové prostředí Compact .Net Framework (2.0, 3.5) .
 2. Aplikace běží na zařízení Symbol MC50.  Aplikace je  napsána tak, aby ji bylo možné velmi jednoduše a během krátké doby přenést na zařízení od jiného výrobce, s jinou čtečkou čárových kódů nebo i se zcela odlišným rozlišením displeje.
 3. Uživatelské rozhraní aplikace lze rychle přeložit do dalšího jazyka.
 4. Aplikace komunikuje se serverovými webovými službami přes wifi připojení. Super tenký klient.
 5. Pro aplikaci lze (velmi jednoduše) napsat další adaptéry pro práci s webovými službami se zcela odlišným rozhraním. Aplikace může s využitím dalšího adaptéru také pracovat v odpojeném režimu – "offline". Do lokálního úložiště na mobilním zařízení jsou nejprve zreplikována data potřebná pro práci, poté uživatel pracuje v odpojeném režimu a při dostupnosti internetového připojení sesynchronizuje provedené změny s centrálním úložištěm.
 6. Opraveny chyby v Compact .Net Frameworku při volání webových služeb.
 7. Aplikace zcela odstíněna při práci se čtečkou od chyb v Symbol SDK.
Výzva k načtení pacienta Přihlášení Detail dostupné akce Dostupné akce Náhrada za nový lék Seznam léků tučnější písmo Seznam léků neordinované Seznam léků - nový Lék není v seznamu Náhrada léku Seznam léků 2 - původní